ആഘോഷം അതിരുവിട്ടതിന്റെ കഥ ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ പറയും

ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ വിപുലമായി തന്നെയാണ് ജനങ്ങള്‍ 2016 നെ വരവേറ്റത്. ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷങ്ങളാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യേകച്ച് ബ്രട്ടണില്‍ നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമാകാന്‍ ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ മതി..

mi 6

mi 1mi 10mi 8mi 11 mi 9 mi 7 mi 5 mi 4mi 12


Loading...

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0